A-INSIGHTS brengt financiële cijfers van zorgaanbieders in kaart. Zo kunnen gemeenten continuïteitsrisico’s en rechtmatigheid signaleren. Deze manier van datagedreven werken geeft gemeenten meer grip op de effectieve besteding van zorggelden in het Sociaal Domein.