Grip en overzicht
in het Sociaal Domein

A-INSIGHTS brengt financiële cijfers van zorgaanbieders in kaart. Zo kunnen gemeenten continuïteitsrisico’s en rechtmatigheid signaleren. Deze manier van datagedreven werken geeft gemeenten meer grip op de effectieve besteding van zorggelden in het Sociaal Domein.

Hoe wij werken

Wij geven het inzicht, zodat jij kunt focussen op de effectieve samenwerking met jouw zorgaanbieders

Data verzamelen
Wij verzamelen financiële data uit jaarrekeningen, schonen de data, checken de betrouwbaarheid en vullen dit aan met complementaire bronnen waar mogelijk en nodig. Dit alles komt samen in de aanbiedermonitor.
Inzicht bieden
Wij bieden het inzicht in signalen van onrechtmatigheid en risico, te vinden in de aanbiedermonitor van jouw zorgaanbieders. Door tijdig de signalen inzichtelijk te maken, kun je beter bijsturen waar nodig.
Casus besprekingen
Tijdens een gezamenlijke casusbespreking kijken we naar jouw portfolio van zorgaanbieders, het verhaal achter de data en concluderen gezamenlijk de hoogte van het risico op faillisement en/of onrechtmatigheden van de zorgaanbieders .

De A-INSIGHTS Aanbiedermonitor

Dé oplossing voor grip en overzicht op jouw zorgaanbieders

Continuïteit in zorg
Grip op continuïteit van zorg en zorgaanbieders en grip op onrechtmatigheid. Dat is waar je in de kern van profiteert als je kiest voor werken met de Aanbiedermonitor. Je kunt zorgaanbieders beoordelen op basis van signalen gebaseerd op contractmanagement en openbare data.
Signaleren van risico’s
Signaleren van risico’s
Het signaleren van risico’s geeft zicht in waar iets niet goed (genoeg) gaat of dreigt de verkeerde kant op te gaan. Hoe staat een zorgaanbieder er financieel voor? Is een jaarrekening transparant? De Aanbiedermonitor toont aan of een onderbuikgevoel bij een zorgaanbieder terecht is, of niet.
Signaleren van risico’s
Afhankelijkheid en continuïteit
Inwoners zijn afhankelijk van de door jou gecontracteerde zorgaanbieders. Je wilt daarom dat deze stabiel zijn en de beloofde zorg kunnen leveren. Loopt een continuïteitsrisico op, dan wil je kunnen ingrijpen of het gesprek aangaan. De Aanbiedermonitor geeft jou inzicht in waar aanpassing of finetuning vereist is.
Afhankelijkheid en continuïteit
Het zorglandschap in beeld
Ben je verantwoordelijk voor het contracteren en aansturen van tientallen of honderden zorgaanbieders? Wil je inspelen op marktveranderingen in de zorg? Beide zijn nauwelijks handmatig voor elkaar te boksen. Met de Aanbiedermonitor beschik je over één dashboard waarmee jij jaar in jaar uit de gewenste grip hebt op zorgaanbieders, hun financiële gezondheid en hun prestaties.
Het zorglandschap in beeld
Wij zijn A-INSIGHTS

Wij zijn A-INSIGHTS

A-INSIGHTS werkt sinds 2015 voor gemeentes- in het Sociaal domein. Sinds de decentralisatie van zorg, waar gemeenten de verantwoordelijk kregen over de zorgaanbieders in hun gebied, ondersteunt A-INSIGHTS hen met vraagstukken op gebied van risico signalering en rechtmatigheid van zorgaanbieders. Met als ultieme doel het effectief besteden van zorggelden.

Wat andere contractmanagers zeggen

Gemeente Groningen

“De monitor met stoplichtsysteem van A-Insights maakt meteen duidelijk waar we bij stil moeten staan. Maar de kracht ervan zit hem vooral in hoe Tijmen en zijn team ons helpen hoe die signalen te interpreteren en met ons meedenken. Bijvoorbeeld of die rode vlaggen bij een aanbieder eenvoudig te verklaren zijn of dat er aanleiding is om verdiepende vragen te stellen. De continuïteit en rechtmatigheid mogen nooit in het geding zijn. We werken immers met gemeenschapsgeld en dat moeten we op een juiste manier inzetten.”

Desi Ghauharali
Hoofd Contractering Maatschappelijke Ontwikkeling, Gemeente Groningen
's-Hertogenbosch

“Zo is verzuim een kostenpost, maar ook een bedreiging voor de kwaliteit. De aanbiedersmonitor is onmisbaar om zulke signalen uit de jaarcijfers van onze bijna 200 aanbieders te halen, en biedt ook de basis voor een goed gesprek met een aanbieder. Dan brainstormen we eerst met Esmée Tijhuis over de mogelijke consequenties van alle signalen. Hij is hier heel bedreven in, én hij is ook altijd bereikbaar. Die service is gewoon super.”

Marius Ekamp
Business Controller, Gemeente 's-Hertogenbosch
Drachten

“Vanuit contractmanagement kunnen wij de risico scores uit het dashboard delen met interne collega’s en onze bestuurder. Het geeft een goed beeld van mogelijke risico’s bij onze contractpartners. Je kunt er bijvoorbeeld ook ziekteverzuim uithalen. Als we die cijfers aan aanbieders voorleggen, wordt het gesprek direct interessanter.”

Wilfred van Wolferen
Specialist sociaal domein, Gemeente Smallingerland
Gemeente Enschede

“Het is belangrijk dat ik een signaal krijg. Want als er iets aan de hand is, dan moeten we het daar wel even over hebben. Op basis van die gesprekken kunnen we vervolgens het gesprek aangaan over de toekomst en subsidies.”

Christiaan Visser
Adviseur Financial Control, Gemeente Enschede
Vrijblijvend rond in ons platform

Meer weten? Plan een afspraak.

Neem contact met ons op of kijk vrijblijvend rond in ons platform.

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het Sociaal Domein.

Bezoek onze kennisbank en blijf op de hoogte van de trends en ontwikkelingen in de markt.

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het Sociaal Domein.

Bezoek onze kennisbank en blijf op de hoogte van de trends en ontwikkelingen in de markt.

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het Sociaal Domein.