Grip op zorgbeleid met de aanbiedermonitor

Als gemeente of zorgregio wil je inwoners de zorg geven die ze nodig hebben. Daarnaast is je doel maatschappelijke gelden goed besteden. En dan ben je ook nog afhankelijk van heel veel gecontracteerde zorgaanbieders. Complex om dat effectief te regelen? Hoe hou je grip? Dat doe je met de Aanbiedermonitor van A-INSIGHTS.

Grip op zorgbeleid met de aanbiedermonitor

De voordelen van de Aanbiedermonitor

Wij geven het inzicht, zodat jij kunt focussen op de effectieve samenwerking met jouw zorgaanbieders

Contininuiteit en Rechtmatigheid blootgelegd
·De Aanbiedermonitor legt voor jou bloot welke continuïteits- en rechtmatigheidsrisico’s horen bij de zorgaanbieders die je hebt gecontracteerd. Kleuren en cijfers tonen wat goed gaat en waar  jouw aandacht is vereist.
Alle inzichten in éen dashboard
Alle risico’s per zorgaanbieder zichtbaar in één dashboard. Daarmee beschik je over signaalgedreven grip op basis van uitzonderingen. Een blik op het dashboard laat zien welke aanbieders aandacht vereisen.
Signalen bieden overzicht
De  signalen uit het dashboard vormen een goed onderbouwde basis voor meer informatie of gesprekken met zorgaanbieders.
Continuiteïtsrisico’s

Continuïteit in zorg

Grip op continuïteit van zorg en zorgaanbieders en grip op onrechtmatigheid. Dat is waar je in de kern van profiteert als je kiest voor werken met de Aanbiedermonitor. Je kunt zorgaanbieders beoordelen op basis van signalen gebaseerd op contractmanagement en openbare data.

See how the market moves
Rechtmatigheidsrisico’s
Rechtmatigheidsrisico’s

Signaleren van risico’s

Het signaleren van risico’s geeft zicht in waar iets niet goed (genoeg) gaat of dreigt de verkeerde kant op te gaan. Hoe staat een zorgaanbieder er financieel voor? Is een jaarrekening transparant? De Aanbiedermonitor toont aan of een onderbuikgevoel bij een zorgaanbieder terecht is, of niet.

Risicoschatting

Afhankelijkheid en continuïteit

Inwoners zijn afhankelijk van de door jou gecontracteerde zorgaanbieders. Je wilt daarom dat deze stabiel zijn en de beloofde zorg kunnen leveren. Loopt een continuïteitsrisico op, dan wil je kunnen ingrijpen of het gesprek aangaan. De Aanbiedermonitor geeft jou inzicht in waar aanpassing of finetuning vereist is.

Risicoschatting
Aanbiedermonitor
Aanbiedermonitor

Het zorglandschap in beeld

Ben je verantwoordelijk voor het contracteren en aansturen van tientallen of honderden zorgaanbieders? Wil je inspelen op marktveranderingen in de zorg? Beide zijn nauwelijks handmatig voor elkaar te boksen. Met de Aanbiedermonitor beschik je over één dashboard waarmee jij jaar in jaar uit de gewenste grip hebt op zorgaanbieders, hun financiële gezondheid en hun prestaties.

Blogs

No items found.
Start customizing the A-INSIGHTS package

Start met de Aanbiedermonitor

Neem contact met ons op of kijk vrijblijvend rond in ons platform.

Wat andere contractmanagers zeggen

Gemeente Groningen

“De monitor met stoplichtsysteem van A-Insights maakt meteen duidelijk waar we bij stil moeten staan. Maar de kracht ervan zit hem vooral in hoe Tijmen en zijn team ons helpen hoe die signalen te interpreteren en met ons meedenken. Bijvoorbeeld of die rode vlaggen bij een aanbieder eenvoudig te verklaren zijn of dat er aanleiding is om verdiepende vragen te stellen. De continuïteit en rechtmatigheid mogen nooit in het geding zijn. We werken immers met gemeenschapsgeld en dat moeten we op een juiste manier inzetten.”

Desi Ghauharali
Hoofd Contractering Maatschappelijke Ontwikkeling, Gemeente Groningen
's-Hertogenbosch

“Zo is verzuim een kostenpost, maar ook een bedreiging voor de kwaliteit. De aanbiedersmonitor is onmisbaar om zulke signalen uit de jaarcijfers van onze bijna 200 aanbieders te halen, en biedt ook de basis voor een goed gesprek met een aanbieder. Dan brainstormen we eerst met Esmée Tijhuis over de mogelijke consequenties van alle signalen. Hij is hier heel bedreven in, én hij is ook altijd bereikbaar. Die service is gewoon super.”

Marius Ekamp
Business Controller, Gemeente 's-Hertogenbosch
Drachten

“Vanuit contractmanagement kunnen wij de risico scores uit het dashboard delen met interne collega’s en onze bestuurder. Het geeft een goed beeld van mogelijke risico’s bij onze contractpartners. Je kunt er bijvoorbeeld ook ziekteverzuim uithalen. Als we die cijfers aan aanbieders voorleggen, wordt het gesprek direct interessanter.”

Wilfred van Wolferen
Specialist sociaal domein, Gemeente Smallingerland
Gemeente Enschede

“Het is belangrijk dat ik een signaal krijg. Want als er iets aan de hand is, dan moeten we het daar wel even over hebben. Op basis van die gesprekken kunnen we vervolgens het gesprek aangaan over de toekomst en subsidies.”

Christiaan Visser
Adviseur Financial Control, Gemeente Enschede

Veelgestelde vragen

What are annual reports?

An annual report is a document that provides a detailed overview of a company’s financial and operational performance over the course of a fiscal year. Annual reports are audited, ensuring accurate financial information and transparency regarding the company’s operations, performance, and financial position.

Why are annual reports important?

Annual reports provide an overview of a company’s financial and operational performance in the past year. They provide a key source of audited information for stakeholders. These stakeholders include investors, creditors, regulators, and those who must evaluate the health and prospects of a business.

Where can I find annual reports for companies?

The most common places to find a company’s annual report are company websites, financial databases, and local trade registers.

1. Company websites: Most companies make their annual reports available on their website. Check under the “For Investors” tab.

2. Financial databases and local trade registers: There are numerous financial databases providing access to a wide range of annual reports for both public and private companies. Many countries also provide a local trade register where financial statements can be purchased. For example, see trade registers for The Netherlands, The United Kingdom, and Germany.

When are annual reports due? When are annual reports released?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit id venenatis pretium risus euismod dictum egestas orci netus feugiat ut egestas ut sagittis tincidunt phasellus elit etiam cursus orci in. Id sed montes.

What is the purpose of annual reports?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit id venenatis pretium risus euismod dictum egestas orci netus feugiat ut egestas ut sagittis tincidunt phasellus elit etiam cursus orci in. Id sed montes.

Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden? Neem contact met ons op en krijg hulp van ons team.