No items found.

Krijg inzicht in zorginstanties hun financiële ontwikkelingen

Tijmen Burggraaf
Gepubliceerd
October 1, 2020

Als gemeente of regio-organisatie wil je grip hebben op de continuïteit van zorg en weten dat het toegekende budget goed wordt besteed. Daarbij is het essentieel om inzicht te hebben in de financiële ontwikkelingen van jouw zorgaanbieders. Binnen het Sociaal Domein (Jeugdwet & WMO) besteden opdrachtgevers de hulpvraag uit aan meer dan 2000 aanbieders en de onderlinge verschillen in financiële resultaten zijn enorm. Met de Aanbiedermonitor van A-INSIGHTS heb je onder andere inzicht in omzet, rendement, solvabiliteit en weerstandsvermogen van zorgaanbieders, afgestemd op jouw contractportefeuille.

Kleinere zorginstanties maken grotere winsten

Waar je zou verwachten dat zorginstanties winstmarges realiseren zoals die worden gehanteerd in kostprijsberekeningen, is dat in de praktijk vaak niet het geval. Zo waren in 2018 maar liefst 458 van de Nederlandse zorgaanbieders verlieslatend en maakten er 422 een winst van meer dan 10%. Voor een goede, risicovrije besteding van het budget heb je dus inzicht nodig in de manier waarop zorgaanbieders hun geldmiddelen inzetten. Grote omzet, toch verlies zorginstanties.

Het is bijvoorbeeld opvallend dat 124 van de 458 verlieslatende zorginstanties meer dan €10 miljoen omzet genereren. Dat zijn dus grote aanbieders die het financieel zwaar hebben. Er zijn maar 18 aanbieders met een omzet van meer dan €10 miljoen die meer dan 10% winst maken. De grootste winsten worden juist gemaakt door de kleinere aanbieders.

De getoonde inzichten per zorgvorm zijn ook relevant. De (gewogen) gemiddelde winst in de Jeugdhulp daalde in 2018 naar 1,3%, terwijl die in 2017 nog 2,7% was. In de GGZ daalde dit getal zelfs van 1,3% naar 0%. Met andere woorden: de financiële resultaten staan onder druk bij de grotere aanbieders in de Jeugdhulp en in de GGZ.

Zorginstanties in kaart per provincie

De hoge winsten zijn terug te vinden in alle provincies in Nederland. Als grootste provincie van Nederland telt Zuid-Holland de meeste aanbieders met meer dan 10% winst: 75. De kleinste provincie, Zeeland, huisvest er maar 4. Daartussenin loopt het aantal aanbieders met hoge winsten per provincie relatief aan het aantal inwoners op. Gemiddeld gezien is dit vraagstuk over alle provincies dus even relevant.

Een ander opvallend kenmerk is dat aanbieders met hoge winsten vaak een B.V. als rechtsvorm hebben. De hoge winsten komen dus vooral voor bij de kleinere besloten vennootschappen.

Continuïteit van zorg en een efficiënte besteding van zorggeld

De uitersten die we zien in het landelijke beeld komen terug in elke gemeente in Nederland. Daarom moeten opdrachtgevers in het Sociaal Domein rekening houden met continuïteitsrisico’s. Zijn er aanbieders in jouw zorglandschap die de continuïteit van zorg aan de inwoners niet kunnen garanderen en komt het schaarse zorggeld wel op de juiste plek terecht? Hoge winsten kunnen een signaal zijn dat de zorgmiddelen niet doel- of zelfs rechtmatig worden besteed. Dat is natuurlijk onwenselijk in een systeem waar onhoudbare zorgkosten bijna dagelijks in het nieuws zijn.

Grip op continuïteit en onrechtmatigheid met onze Aanbiedermonitor

Bovenstaande vraagstukken zijn complex en vergen tijd en energie van alle betrokkenen in een gemeente of regio. De Aanbiedermonitor signaleert de belangrijkste risico's in het zorglandschap en biedt de juiste stuurinformatie om die te beheersen. Gebruik de Snelscan om je volledige contractportefeuille te scannen op winst en verlies. Gebruik de Risicomodules om het gesprek met de aanbieder voor te bereiden aan de hand van de meest actuele stuurinformatie.

Plan hier een gratis demo of plan een belafspraak. 

Related reads
Inhoud
Deel dit artikel
Schrijf je in voor de laatste inzichten
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Uitschrijven kan op elk moment

Volg de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en krijg de laatste ontwikkelingen binnen het sociaal domein in jouw mailbox.

Bedankt! Uw inzending is ontvangen!
Vink het vakje aan om aan te geven dat u akkoord gaat met het ontvangen van berichten van A-INSIGHTS en toestemming geeft voor de opslag en verwerking van uw persoonlijke informatie.
` `