No items found.

Wat te doen bij buitensporige zelfverrijking door zorgaanbieders

Esmée Tijhuis
Gepubliceerd
March 26, 2023

Gemeenten en zorgaanbieders sluiten vaak een contract af voor meerdere jaren. Om de kwaliteit en continuïteit van de zorg te waarborgen, wordt hier in het contract een groot aantal voorwaarden aan verbonden. Sommige zorgaanbieders lezen echter tussen de voorwaarden door en halen slimme trucs uit, die niet in lijn staan met de doelstellingen gemeenten. Contractmanagers staan hierbij voor de moeilijke taak om in te grijpen. In deze blogserie gaan we dieper in op de uitdagingen van contractmanagers en hoe contractmanagement en inkoop elkaar kunnen versterken.


Buitensporige zelfverrijking voor eigenaren

Eén van de problemen waar contractmanagers in de praktijk tegenaan lopen is buitensporige zelfverrijking door (bestuurders van) zorgaanbieders. Hoewel de Wet Normering Topinkomens (WNT) de bezoldiging van bestuurders van zorgaanbieders normeert en veel inkoopregio's hierover bepalingen opnemen in hun contracten, vinden sommige zorgaanbieders toch manieren om geld dat bedoeld is voor de zorg door te sluizen naar bijvoorbeeld een holding of bestuurders. Dit probleem krijgt de laatste jaren steeds meer (media)aandacht.

Buitensporige zelfverrijking in de zorg

Vind vergoedingen aan bestuurders terug op de jaarrekening

Op de jaarrekening vind je de vergoedingen van bestuurders vaak terug onder de post managementfee, beheervergoeding of vorderingen op groepsmaatschappijen. Het vinden van deze kostenposten vraagt niet alleen om ervaring in het lezen van jaarrekeningen, maar is ook erg arbeidsintensief.

Zulke kostenstromen zijn daarnaast niet genormeerd in de Wet Normering Topinkomens, zijn dus niet in één keer te vinden en hoeven ook niet onrechtmatig te zijn. Toch krijgen velen een naar gevoel van de enorme bedragen die hier af en toe mee gepaard gaan. In een sector met enorme tekorten, hoge werkdruk en een grote innovatiebehoefte zou een dergelijke vergoeding soms beter gebruikt kunnen worden als investering in de zorg.

Geconstateerd, geëvalueerd en ongewenst bevonden. Wat nu?

Het is belangrijk om in de contracten afspraken op te nemen op basis waarvan tijdens de uitvoering het gesprek kan worden gevoerd met zorgaanbieders. Om ervoor te zorgen dat in de praktijk werkbare dergelijke ‘handvatten’ worden opgenomen, is het raadzaam om contractmanagers tijdig te betrekken bij de inkoop. Zij weten namelijk als geen ander welke eisen en voorwaarden nodig zijn om tijdens de uitvoering van de opdracht de juiste informatie op te kunnen vragen en wat er voor nodig is om goed te kunnen sturen.

Daarnaast kan worden gedacht aan een uitgebreide screening aan de voorkant, om zo de aanbieders die tussen de regels door lezen buiten de deur te houden.

Laten we het gesprek voortzetten

Heb je vragen over dit onderwerp, ben je benieuwd hoe het zit met de zelfverrijking van jouw aanbieders of wil je ondersteuning tijdens de inkoopprocedure? Neem dan contact met ons op.

Meer informatie over de opzet en uitvoering van inkoop- en aanbestedingsprocedures binnen het sociaal domein? Neem dan contact op met Giulia van den Beuken of Sanne Groenwold van Croon Advocaten.

Related reads
Inhoud
Deel dit artikel
Schrijf je in voor de laatste inzichten
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Uitschrijven kan op elk moment

Volg de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en krijg de laatste ontwikkelingen binnen het sociaal domein in jouw mailbox.

Bedankt! Uw inzending is ontvangen!
Vink het vakje aan om aan te geven dat u akkoord gaat met het ontvangen van berichten van A-INSIGHTS en toestemming geeft voor de opslag en verwerking van uw persoonlijke informatie.
` `