No items found.

Hoe signaleer je gemakkelijk zorgcontinuïteit risico's?

Tijmen Burggraaf
Gepubliceerd
June 28, 2022

Iedereen moet de zorg krijgen die ze nodig hebben: op het moment dat het nodig is én van de kwaliteit die nodig is. Het hele sociaal domein is doordrongen van deze gedachte, maar het lukt niet altijd. Financiële problemen kunnen de continuïteit van de zorgverlening in gevaar brengen door bezuinigingen en wachtlijsten. In het ergste geval maakt faillissement van een zorgaanbieder direct een einde aan de continuïteit van de zorgverlening.


Zorgcontinuïteit waarborgen voor inwoners

In het Sociaal Domein hebben gemeenten een belangrijke verantwoordelijkheid om de zorgcontinuïteit voor hun inwoners te waarborgen. Als gemeente heb je dus een probleem als gecontracteerde zorgaanbieders omvallen. Reële tarieven en passende inkoopvoorwaarden helpen tijdens de inkoop om een financieel gezonde omgeving te realiseren, maar gedurende het contract kan er ook van alles gebeuren. Corona bijvoorbeeld: de pandemie lijkt voorbij, de steunmaatregelen ook, dus instellingen moeten weer op eigen kracht verder. Of de inflatie die overal toeslaat, dus ook in de zorg. En krapte op de arbeidsmarkt? Geen onbekend fenomeen in de zorg, maar de situatie wordt steeds nijpender.

Continuïteitsrisico's vroegtijdig signaleren

Maar hoe kun je zulke problemen vroegtijdig signaleren, zeker als je honderden aanbieders hebt gecontracteerd? Het is ondoenlijk om de contract- en leveranciersmanagers van de gemeente met alle honderden aanbieders uitgebreid gesprekken te laten voeren over eventuele financiële problemen. En dat is gelukkig ook niet nodig. Data helpt namelijk om dergelijke problemen in een vroeg stadium te signaleren. Informatie uit de jaarrekening helpt direct om te spotten bij welke aanbieders de risico’s optreden, waar die risico’s zich precies manifesteren en hoeveel impact die risico’s hebben op de stabiliteit van het zorglandschap. Met die informatie onder de arm is het voor contract- en leveranciersmanagers een stuk eenvoudiger om passende maatregelen te bespreken met de aanbieder die het risico kunnen beheersen.

Op 1 juni zijn de 2021-jaarrekeningen van alle zorgaanbieders in Nederland beschikbaar gesteld. Dat betekent dat op dit moment de meest actuele informatie beschikbaar is over hoe het zorglandschap financieel uit de turbulente coronaperiode is gekomen en hoe ze de toekomst met nieuwe inflatie- en personeelsuitdagingen tegemoet treden.

Risico's signaleren met de Aanbiedermonitor

Inzicht in het zorglandschap in jouw regio? Dat kan met de Aanbiedermonitor. A-INSIGHTS brengt met de Aanbiedermonitor alle signalen in beeld die de jaarstukken van de zorgaanbieders opleveren. Bijvoorbeeld de verzuimcijfers per aanbieder:

Continuïteitsrisico's personeel

Dergelijke signalen zorgen voor de juiste gespreksonderwerpen en passende maatregelen richting de aanbieder. Vergeet ook niet om vanuit een helikopterperspectief naar het landschap te kijken, bijvoorbeeld de dwarsdoorsnede welk marktaandeel per productgroep is ondergebracht bij aanbieders met een hoog continuïteitsrisico:

Marktaandeel per productgroep

Zo weet je als gemeente precies in welke segmenten en bij welke aanbieders de continuïteitsrisico’s spelen, en dus waar je direct op af moet in het contract- en leveranciersmanagement. Lees meer over hoe ons product werkt in de product brochure via de button hieronder. 

Related reads
Inhoud
Deel dit artikel
Schrijf je in voor de laatste inzichten
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Uitschrijven kan op elk moment

Volg de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en krijg de laatste ontwikkelingen binnen het sociaal domein in jouw mailbox.

Bedankt! Uw inzending is ontvangen!
Vink het vakje aan om aan te geven dat u akkoord gaat met het ontvangen van berichten van A-INSIGHTS en toestemming geeft voor de opslag en verwerking van uw persoonlijke informatie.
` `