No items found.

3 stappen om bruikbare inzichten uit externe data te halen

Matthijs Ramaker
Gepubliceerd
February 15, 2021

Het belang van datagedreven werken is niet alleen groot voor bedrijven, maar ook voor gemeenten en het Sociaal Domein. Data helpt om geïnformeerde beslissingen te nemen, juist in onzekere tijden als de huidige. Om klanten daarbij te helpen werkt A-INSIGHTS met een framework, dat bestaat uit drie stappen. In dit blog leggen we uit wat de stappen van datagedreven werken in het Sociaal Domein zijn, en hoe ze voor gemeenten van pas kunnen komen.


Stap 1: het verzamelen van data

De eerste vraag is: over welke data beschik je? Er zijn immers veel datapunten in het Sociaal Domein, zoals berichtenverkeer, het aantal cliënten en hun doorstroom. Dit zijn de interne elementen. A-INSIGHTS richt zich op de externe kwantitatieve data over zorgaanbieders, zoals financiële ratio’s en de jaarrekeningen. Die combineren we met kwalitatieve datapunten, die informatie geven over bijvoorbeeld de strategie en het toekomstperspectief.

Stap 2: analyse

In stap 2 van het framework analyseren we zowel de kwantitatieve als kwalitatieve data over twee assen: continuïteitsrisico’s en rechtmatigheidssignalen.

As 1: Continuiteitsrisicos's

In het continuïteitsstuk analyseren we het risico voor een gemeente op een faillissement van een van haar zorgaanbieders. We kijken naar de financiële ratio’s, zoals operationele winstgevendheid: hoeveel geld houdt een zorgaanbieder over nadat de zorgactiviteiten zijn voltooid? We kijken naar financieel risico op de korte en lange termijn en naar personeelsontwikkelingen, zoals verzuim en verloop in het personeelsbestand. Verder analyseren we elementen als bestuurswisselingen, nieuwsberichten, investeringen en natuurlijk de accountantsverklaringen.

Contractwaarde en vervangbaarheid zorgaanbieder

In de analyse is het van belang de wederzijdse afhankelijkheid van de gemeente en zorgaanbieder mee te nemen. Als een gemeente met meer dan 500 aanbieders werkt en één daarvan problemen veroorzaakt, is de afhankelijkheid en dus ook het risico klein. Maar als een aanbieder 50% van de omzet vertegenwoordigt, moeten beide partijen tot een oplossing zien te komen.

Naast de contractwaarde kijken we naar het soort service dat een aanbieder levert en hoe vervangbaar die is. Als een aanbieder in een regio als enige zware psychiatrische jeugdhulp levert, is die moeilijk vervangbaar. Je wilt met die partij een strategische samenwerking opbouwen.

As 2: Rechtmatigheidssignalen

De tweede as van de analyse gaat over rechtmatigheidssignalen. Er is al jaren veel te doen over zorgfraude, oftewel het misbruik van overheidsgeld over de rug van hulpbehoevenden. Om dat goed te kunnen analyseren moeten we niet alleen weten naar welke data we moeten kijken, maar ook hoe we die moeten interpreteren.  Ook op die as kijken we weer naar onderliggende KPI’s, zowel kwantitatief als kwalitatief.

Kwalitatief is de vraag: maakt iemand veel winst? En zo ja, wat is daar de reden voor? Hoe heeft iemand zichzelf gefinancierd, of hoe groot is de financiële afhankelijkheid? Als een aanbieder bijvoorbeeld 20% winst maakt, is dat dan operationele winstgevendheid of resultaat na belasting? En waar gaat het geld naartoe?

Al die elementen nemen we mee in de analyse om een realistisch beeld te krijgen van de financiële positie van een onderneming. Ook hier is het zaak eventuele onrechtmatigheidssignalen in het juiste perspectief te plaatsen ten opzichte van de contractwaarde en wederzijdse afhankelijkheid. Zo kan een gemeente pro-actief informeren naar bijvoorbeeld inkoop, leveranciersmanagement, directie en de politiek.

Stap 3: Actionable Insights

In stap 3 richten we ons op de inzichten die we uit de data kunnen halen. Het framework – en het werk dat A-INSIGHTS doet – zou je dus als volgt kunnen samenvatten: ‘From data to analysis to actionable insights.’

De uitkomst van de analyse in stap 2 bepaalt de aard van het gesprek dat je met de betreffende aanbieder voert. Is het risico laag, dan zal het gesprek gaan over de samenwerking en eventuele verbeteringsplannen. Is het risico groot, dan moet er gekeken worden naar manieren om het risico te verlagen. De inzichten zijn voor gemeenten een tool om het juiste gesprek te kunnen voeren.

Een aanbieder moet altijd de kans krijgen om rechtmatigheidssignalen of continuïteitsrisico’s uit te leggen, de zogenaamde ‘comply & explain’-methode. Afhankelijk daarvan kan een gemeente vervolgens een rechtmatigheidsonderzoek of materiële controle uitvoeren.

A-INSIGHTS in het Sociaal Domein

Het is niet zo dat gemeenten de analyse niet zelf kunnen uitvoeren, maar wanneer wij het doen, bespaart het tijd. Wij doen het voorwerk, en helpen met mogelijke acties op basis van datagedreven inzichten. Dat zorgt er bovendien voor dat je als gemeente gemakkelijker een prioritering kunt maken en bepalen waar je acties op moet inzetten.

De essentie van ons werk vatten we ook wel in de drie R’s:

  • Rust: we brengen alles voor je in kaart
  • Ritme: we doen dit op een structurele manier
  • Regelmaat: we blijven klanten gedurende zo'n structurele samenwerking ondersteunen en trainen in het ontwikkelen van deze manier van werken

Download onze rapportage risicosignalering voor meer informatie en de eerste handvatten die helpen bij het krijgen van meer grip op de zorg.

Related reads
Inhoud
Deel dit artikel
Schrijf je in voor de laatste inzichten
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Uitschrijven kan op elk moment

Volg de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en krijg de laatste ontwikkelingen binnen het sociaal domein in jouw mailbox.

Bedankt! Uw inzending is ontvangen!
Vink het vakje aan om aan te geven dat u akkoord gaat met het ontvangen van berichten van A-INSIGHTS en toestemming geeft voor de opslag en verwerking van uw persoonlijke informatie.
` `