No items found.

Effectief de continuïteit van de jeugdzorg waarborgen

Tijmen Burggraaf
Gepubliceerd
October 29, 2020

Veel grote organisaties in de jeugdzorg kunnen niet rondkomen van de toegekende budgetten, zo blijkt uit de jaarcijfers over 2019. Dit leidt tot financiële problemen, met in het uiterste geval faillissement. Zo heeft de Pluryn Hoenderloo Groep vorig jaar afdelingen moeten locaties moeten sluiten en is Juzt failliet gegaan.

De problemen waarmee jeugdzorgverleners kampen kennen verschillende oorzaken, zoals dalende tarieven. Sinds de zorg gedecentraliseerd is, staat de knip erop. Maar het probleem ligt ook bij de zorginstellingen zelf, die moeite hebben om de organisatie kostenefficiënter in te richten. Wat de oorzaak ook is: onder de grote jeugdzorginstellingen bestaan aanzienlijke continuïteitsrisico’s en het is voor gemeenten van groot belang om daar tijdig van op de hoogte te zijn. In dit blog bespreken we hoe je als gemeente tijdig dit soort inzichten kunt vergaren en hier effectief op kan inspelen.

Continuïteit van zorg jeugdzorgaanbieders

‘Bij dreigende liquiditeitsproblemen, bijvoorbeeld, bepalen de betreffende aanbieder en accouIn Nederland zijn (excl. GI’s) 53 bovenregionale jeugdhulpaanbieders aangemerkt als systeemspeler. Dat wil zeggen dat ze voor de zorgverlening in een bepaalde regio zo belangrijk zijn, dat de continuïteit van de organisatie pro-actief moet worden gemonitord door de opdrachtgevers in de jeugdzorg, te weten de jeugdregio’s. Dit is in 2017 besloten met de VNG, het Rijk en de Branches voor Gespecialiseerde Zorg voor de Jeugd (BGJZ).

Deze 53 aanbieders hebben ieder één van de 42 account-houdende jeugdregio’s toegewezen gekregen.nt-houdende regio welke stappen gezet moeten worden. Om te voorkomen dat aanbieder en account-houdende regio pas in gesprek zijn als er grote risico’s zijn, wordt een instrument van “early warning” ontwikkeld, zodat er vanuit de grootste regio meer systematisch zicht is op hoe een aanbieder ervoor staat.’
(Bron:
https://vng.nl)

{{cta('de02c366-22d9-4e47-80bd-a85121d209f5','justifycenter')}}

Financiële cijfers zorginstanties

Op dit moment is het early warning-instrument nog niet operationeel. Reden te meer voor A-INSIGHTS om bij deze aanbieders in de financiële cijfers te duiken. Dat leidt tot de volgende bevindingen:

Capture.PNGtabel

* Gemiddeld operationeel resultaat* van de set is de omzet minus de variabele kosten (de inkoopkosten, de productie gerelateerde kosten) en de vaste kosten (loonkosten, huur etc.)
** 65% van de aanbieders heeft op dit moment de jaarrekening gedeponeerd.

Jeugdzorgaanbieders in zwaar weer

Uit de cijfers kunnen we opmaken dat de grote jeugdzorgaanbieders het al langere tijd financieel zwaar hebben. Ze worstelen ermee om in de organisatie een duurzaam rendement te behalen. De zwaarste klappen vielen in 2018. De effecten daarvan werden in 2019 zichtbaar met de sluitingen bij de Hoenderloo Groep en Juzt.

De verduurzaming van het rendement gaat hand in hand met hervormingen in de organisatie en onderhandelingen over tarieven: een megaklus. In 2019 leek het eindelijk iets beter te gaan, al zijn de rendementen nog lang niet op het duurzame niveau waar ze moeten zijn.

Invloed corona zorg

Het coronavirus heeft aanbieders de afgelopen maanden nog een gigantische uitdaging voorgeschoteld. Niet alle zorg kon doorgang vinden, locaties moesten coronaproof worden gemaakt en het gemiddelde verzuim in de (gehele) zorgsector steeg.

De compensatie- en meerkostenregelingen hebben in de zomer goed uitgepakt, maar toch maken aanbieders zich nu weer zorgen over hun liquiditeitspositie in de nabije toekomst. Dat heeft uiteraard te maken met de voortdurende aanwezigheid van het coronavirus.

Komen de jeugdaanbieders er bovenop? Ongetwijfeld, maar de inspanningen van de afgelopen jaren van alle stakeholders in het landschap (regio's, aanbieders en het Rijk) moeten in een stroomversnelling zien te komen om de sector financieel duurzaam te krijgen.

Besluitvorming op basis van data

Om de continuïteit van zorg (ook na de crisis) te waarborgen hebben de aanbieders met continuïteitsrisico twee uitdagingen: de zorg weer opstarten én de financiële positie verbeteren. Voor gemeenten wordt het de komende periode essentieel om te signaleren welke aanbieders het financieel moeilijk hebben en waar actie nodig is om de financiële continuïteit te bewaken.

Voor gemeenten komen daarmee ook de ‘oude’ aandachtspunten weer terug: pro-actief inspelen op de gebeurtenissen in het landschap via contract- en leveranciersmanagement én verbeteringen doorvoeren in de nieuwe inkooprondes. Om dit goed te doen is het essentieel om met data in vroeg stadium te signaleren welke samenwerkingspartners het moeilijk hebben en wat de onderliggende drijvers van continuïteitsrisico zijn. Denk aan een hoog verzuim, te lage winstgevendheid, liquiditeitsproblemen of te lage vermogensposities.

A-INSIGHTS in sociaal domein

A-INSIGHTS helpt gemeenten en jeugdzorgregio’s met het nemen van feitelijk onderbouwde beslissingen. In de afgelopen 10 jaar hebben wij meer dan 5.000 jaarrekeningen van zorgaanbieders geanalyseerd. En ook de nauwe samenwerkingen met banken en kredietverstrekkers hebben ons veel extra know-how opgeleverd over de beoordeling van financiële gezondheidsindicatoren. Met deze kennis hebben we een model (de Aanbiedermonitor) ontwikkeld dat de financiële continuïteit van zorgaanbieders beoordeelt op basis van 25 verschillende variabelen. De aanloop naar het faillissement van een aantal zorgaanbieders is in ons model herhaaldelijk naar voren gekomen.

Wil je ook tijdig kunnen inspelen op continuïteitsrisico’s binnen de jeugdzorg? Bekijk dan eens onze Aanbiedermonitor, waarin de relevante stuurinformatie om grip te houden op beide thema’s wordt weergegeven.

Meer weten? Neem dan contact met ons op of vraag een demo aan. 

Related reads
Inhoud
Deel dit artikel
Schrijf je in voor de laatste inzichten
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Uitschrijven kan op elk moment

Volg de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en krijg de laatste ontwikkelingen binnen het sociaal domein in jouw mailbox.

Bedankt! Uw inzending is ontvangen!
Vink het vakje aan om aan te geven dat u akkoord gaat met het ontvangen van berichten van A-INSIGHTS en toestemming geeft voor de opslag en verwerking van uw persoonlijke informatie.
` `