No items found.

Hoe gezond was het Nederlandse zorglandschap in 2018?

Henry van Kouswijk
Gepubliceerd
September 28, 2020

Het is stilte voor de storm. Over precies een maand deponeren Nederlandse zorgaanbieders de jaarrekeningen over boekjaar 2018. A-INSIGHTS houdt het strak in de gaten en langzaamaan druppelen de eerste jaarrekeningen binnen. Wij zijn benieuwd wat de cijfers gaan laten zien, want zoals we weten was 2018 voor de zorg een bewogen jaar. Het is nog te vroeg om de financiële ontwikkelingen binnen het zorglandschap in 2018 in kaart te brengen, maar op tijd om nog eens terug te blikken op de belangrijkste ontwikkelingen in 2017.

Resultaten zorgaanbieders Nederland 2017
Veel zorgaanbieders hebben in 2017 stappen gezet t.o.v. 2016. Uit analyse van de Nederlandse zorgaanbieders blijkt dat bijna alle sectoren erin slaagden de operationele resultaten te verbeteren t.o.v. 2016. Met name de VVT-sector boekt een significante, maar ook noodzakelijke, verbetering t.o.v. 2016 (+ 0,7% gemiddeld). In 2017 slaagde 13% van de geanalyseerde partijen er niet in de zorg kostendekkend te verlenen, waar dit in 2016 nog bijna 19% van de aanbieders was. De belangrijkste drijvers achter de verbeteringen zijn gelijkblijvende (personeels)kosten bij hogere opbrengsten, door verhoging van WLZ-tarieven.

Echter, verbeterde operationele resultaten betekenen niet dat alle risico’s zijn verdwenen. Zorgaanbieders slaagden er niet in de hogere resultaten om te zetten in een toename van de geldmiddelen. De druk op de liquiditeitspositie nam toe. Bijvoorbeeld binnen de GGZ-sector zagen aanbieders het geld dat voor al geleverde zorg werd ontvangen met gemiddeld 1% afnemen t.o.v. 2016. Deze ontwikkeling had meerdere oorzaken, zoals het niet op orde hebben van de eigen administratie, of stroeve afrekeningen met zorgverzekeraars en gemeenten.

zorglandschap
zorglandschap


Het jaar 2018 was voor veel zorgaanbieders en gemeenten een belangrijk jaar
Verschillende ontwikkelingen en trends in de zorg hebben hun weerslag op de cijfers en resultaten van de zorgaanbieders. Ten eerste is bijvoorbeeld binnen de jeugdzorg de DBC-systematiek per 1 januari vervangen met drie uitvoeringsvarianten. In het HBH-segment (VVT) valt het personeel per 2018 in een nieuwe hogere loonschaal en zijn de WMO-tarieven aangepast. Bovendien gaven aanbieders in alle sectoren aan moeite te hebben met het aantrekken van voldoende (geschoold) personeel en toenemende druk van de personeelskosten.

Voor zorgaanbieders is het van belang dat de financiële positie gezond blijft. Bij gemeenten bieden nieuwe samenwerkingen of aanbestedingstrajecten een kans om het zorglandschap anders in te richten. En waar continuïteit van de zorg hoog in het vaandel staat, kunnen financiële inzichten niet ontbreken. Wij zien dat veel gemeenten nog onvoldoende gebruik maken van externe data, terwijl grip op het landschap een belangrijke voorwaarde is om pro-actief te kunnen sturen.

Grip op het zorglandschap
Ben je nieuwsgierig geworden hoe de landelijke ontwikkelingen en trends de cijfers en resultaten van de zorgaanbieders in jouw regio of gemeente hebben beïnvloed? De cijfers van 2018 komen eraan. Over een maand gaan we de eerste stand van zaken opmaken.

Bij vragen over specifieke zorgaanbieders of inzichten in jouw landschap kun je contact opnemen met Henry van Kouswijk (henry.van.kouswijk@a-insights.eu)

Related reads
Inhoud
Deel dit artikel
Schrijf je in voor de laatste inzichten
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Uitschrijven kan op elk moment

Volg de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en krijg de laatste ontwikkelingen binnen het sociaal domein in jouw mailbox.

Bedankt! Uw inzending is ontvangen!
Vink het vakje aan om aan te geven dat u akkoord gaat met het ontvangen van berichten van A-INSIGHTS en toestemming geeft voor de opslag en verwerking van uw persoonlijke informatie.
` `