No items found.

Hoe overleeft het Sociaal Domein de coronacrisis?

Tijmen Burggraaf
Gepubliceerd
June 24, 2020

De coronacrisis raast wereldwijd en raakt alle sectoren, zo ook ondernemingen in het sociaal domein. Wat betekent deze turbulente periode voor de financiële continuïteit van zorgaanbieders? Wat was hun uitgangspositie vóór de crisis en hoe ziet de toekomst eruit? Data heeft op deze vragen een antwoord.

Big data in de zorg

A-INSIGHTS analyseert het zorglandschap en zorgaanbieders op basis van openbare data. In de samenwerking met gemeenten en regio’s spitsen we ons toe op het signaleren van continuïteitsrisico’s en het inzichtelijk maken van rechtmatigheidsvraagstukken. Die inzichten bieden houvast, zeker tijdens een crisis als de huidige.

Kijkend naar onze financiële data toont het zorglandschap twee gezichten. Waar 35% van de zorgaanbieders in 2018 een operationele winstgevendheid had van meer dan 5%, was dat voor 40% van de aanbieders minder dan 2%. Daarnaast beschikken met name de grotere partijen in de jeugdzorg niet over de reserves om tekorten over een langere periode aan te vullen.

Continuïteit van zorg waarborgen

Om inzicht te krijgen in de risico’s voor zorgaanbieders heeft A-INSIGHTS het risicosignaleringsmodel ontwikkeld, dat voor onze klanten in de afgelopen jaren al ruimschoots zijn waarde heeft bewezen. Het model bestaat uit vijf elementen:

  1. Winstgevendheid – houdt een zorgaanbieder geld over na het leveren van zijn diensten om door te investeren of de reserves aan te vullen?
  2. Kortetermijnpositie – kan de zorgaanbieder op korte termijn zijn verplichtingen nakomen? Is er bijvoorbeeld genoeg geld in kas om de salarissen van het personeel uit te betalen?
  3. Langetermijnpositie - heeft de aanbieder reserves om klappen op te vangen en is hij solide genoeg om externe financiering aan te kunnen trekken?
  4. Personeel – wat zijn de ontwikkelingen binnen het personeelsbestand en wat zeggen die mogelijk over de continuïteit? Denk hierbij aan het ziekteverzuim en in- en uitstroom.
  5. Bedrijfsvoering – dit gaat breder dan kwantitatieve data en kijkt ook naar recente ontwikkelingen in het nieuws of rapporten van de zorgautoriteit.

Risico analyse zorg

De risicomodule laat direct zien of een zorgaanbieder in staat is opbrengstverliezen op te kunnen vangen, zoals nu gebeurt door de maatregelen voortkomend uit de bestrijding van het coronavirus. Bij veel zorgaanbieders zien we een sneeuwbaleffect: de omzet (vaak al 30%) valt terug; er worden minder facturen verstuurd; er komt minder geld binnen en er moet aanspraak worden gemaakt op de reserves. Het is vervolgens afhankelijk van de grootte en beschikbaarheid van de reserves of en hoe lang het personeel nog kan worden doorbetaald.

In de huidige crisissituatie is het voor gemeenten van belang om zicht te krijgen op de impact en risico’s binnen het zorglandschap om intern de besluitvorming te voeden en partner te zijn voor de zorgaanbieders. Daar komt data om de hoek kijken. Om een compleet overzicht te krijgen van het zorglandschap biedt Annual Insight naast de hierboven beschreven risicosignaleringsmodule nog andere producten aan.

  • De Stresstest Liquiditeit geeft inzicht in welke zorgaanbieders direct in betalingsproblemen komen en of ze de salarissen in maart en april nog kunnen betalen.

  • De Impact-analyse geeft inzicht in de vraag of alle partijen samen de essentiële zorg kunnen blijven borgen. Denk hierbij aan wederzijdse afhankelijkheid; wat als een aanbieder voor 80% van zijn omzet afhankelijk is van jou, en 30% van die omzet terugvalt? Wat voor impact heeft dat op jou, de cliënt en de aanbieder?

Risicosignalering in het Sociaal Domein

Zorgcontinuïteit is een van de hoogste prioriteiten van gemeenten en regio’s. A-INSIGHTS analyseert de jaarrekeningen van zorgaanbieders in Nederland. Daarmee bieden we scherpe inzichten die gemeenten en inkooporganisaties kunnen gebruiken om grip te krijgen op het Sociaal Domein. Meer weten over onze oplossingen? Lees hier alles over de Aanbiedermonitor.

Related reads
Inhoud
Deel dit artikel
Schrijf je in voor de laatste inzichten
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Uitschrijven kan op elk moment

Volg de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en krijg de laatste ontwikkelingen binnen het sociaal domein in jouw mailbox.

Bedankt! Uw inzending is ontvangen!
Vink het vakje aan om aan te geven dat u akkoord gaat met het ontvangen van berichten van A-INSIGHTS en toestemming geeft voor de opslag en verwerking van uw persoonlijke informatie.
` `