No items found.

Jaarverslagen zorginstellingen met cijfers van 2019 zijn binnen!

Tijmen Burggraaf
Gepubliceerd
November 9, 2020

De cijfers van de jaarrekeningen van de zorginstellingen over 2019 zijn beschikbaar gekomen. Annual Insight heeft de cijfers geanalyseerd en uitgesplitst over vier zorgvormen: de VVT (Verpleging, Verzorging, Thuiszorg – met name ouderenzorg), Jeugdhulp, GGZ en Gehandicaptenzorg. Op basis van de analyse hebben we enkele kerninzichten geformuleerd, waarmee gemeenten een helder beeld krijgen van de stand van zaken in hun zorglandschap.

Na het categoriseren van alle zorginstellingen in Nederland op de vier hierboven genoemde labels, hebben we drie kengetallen berekend:

  • Het resultaat na belasting (ofwel het winstpercentage: hoeveel houden de instellingen onder de streep over?);
  • De solvabiliteit
  • Het weerstandsvermogen

Direct ons trendrapport jaarcijfers zorg 2019 downloaden?
{{cta('25b0a1e3-2a08-4c4f-8bff-a94a054d5d8e','justifycenter')}}

Jaarcijfers zorg en en het gewogen gemiddelde

Voor alle drie de getallen hebben we per zorgvorm het gemiddelde genomen, zodat er een beeld ontstaat van de status van de gehele sector. Van belang daarbij is dat het een gewogen gemiddelde is, berekend over de omzet. Anders gezegd: de resultaten van de grootste aanbieders wegen het zwaarst mee. Zo is er in Nederland één reus in de GGZ, Parnassia (omzet van een miljard), waarvan de cijfers flink op het gemiddelde drukken.

jaarcijfers zorginstellingen


Winstmarges zorg onder druk

De gemiddelden over de hele sector laten zien dat het resultaat na belasting steeds verder wegzakt. In 2017 was het 1,8%; in 2018: 1,6% en in 2019 (vooralsnog): 1,5%. Dat is op zich een prima marge, maar het is duidelijk dat de winstmarges in de hele zorgsector steeds verder onder druk komen te staan.

Weerstandsvermogen en solvabiliteit

Het weerstandsvermogen blijft redelijk stabiel, maar de solvabiliteit stijgt in de verschillende sectoren. Dat betekent dat de kleine winstmarges die aanbieders behalen, worden gebruikt om leningen af te lossen, en niet om door te investeren. De markt wil kennelijk dat de winsten díe nog gerealiseerd worden, worden aangewend om de eigen financiële positie te verstevigen. Daarmee sluipt investeringspotentieel uit de markt en dat is op de lange termijn een risico.

De cijfers laten, kortom, zien dat de daling in alle sectoren zichtbaar is, de GGZ daargelaten. De grootste terugval zit in de Jeugdhulp. Die sector staat er eind 2019 ook het slechtst voor, een trend die al langer waarneembaar is.

A-INSIGHTS in het sociaal domein

De hier genoemde cijfers liggen ten grondslag aan de gegevens in de Financiële Snelscan, die meer inzicht geeft in de achterliggende informatie van de geanalyseerde partijen. 

Ervaar of de Snelscan Zorgaanbieders van waarde is voor jouw organisatie en probeer de tool nu gratis uit:

Related reads
Inhoud
Deel dit artikel
Schrijf je in voor de laatste inzichten
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Uitschrijven kan op elk moment

Volg de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en krijg de laatste ontwikkelingen binnen het sociaal domein in jouw mailbox.

Bedankt! Uw inzending is ontvangen!
Vink het vakje aan om aan te geven dat u akkoord gaat met het ontvangen van berichten van A-INSIGHTS en toestemming geeft voor de opslag en verwerking van uw persoonlijke informatie.
` `