No items found.

Jaarverslag zorginstellingen: Rendement jeugdzorgaanbieders weggezakt

Tijmen Burggraaf
Gepubliceerd
December 21, 2020

Dit blog is een onderdeel van onze Jaarverslag zorginstellingen reeks. De jeugdhulpsector is een van de meest turbulente sectoren in de zorg. Het gemiddelde rendement (resultaat na belasting) is het laagste van de vier sectoren en in 2019 werd de sector opgeschrikt door faillissementen, o.a. vanJuzt, en sluitingen van locaties bij de Pluryn Hoenderloo Groep.

De jeugdhulpsector is een van de meest turbulente sectoren in de zorg. Het gemiddelde rendement (resultaat na belasting) is het laagste van de vier sectoren en in 2019 werd de sector opgeschrikt door faillissementen, o.a. van Juzt, en sluitingen van locaties bij de Pluryn Hoenderloo Groep. De uitdaging voor jeugdhulpaanbieders om zwarte cijfers te schrijven blijft ook na 2019 groot, in het bijzonder voor de grote aanbieders die bovenregionaal of zelfs landelijk opereren.

Resultaten jaarverslag zorg jeugdzorgaanbieders

In 2019 zakt het rendement van de jeugdzorgaanbieders nog verder weg - het resultaat na belasting krimpt van 1,4% naar 1,1%. Dat heeft tot gevolg dat de instanties nog meer gedwongen worden om intern aanpassingen te doen om een verdere daling te voorkomen. Er zijn dus hervormingen nodig, zeker gezien de grote maatschappelijke impact van de grote systeemspelers. De jeugdhulp bevindt zich in een zeer uitdagende situatie, die nog geen ommekeer laat zien. De personeelslasten zijn weer toegenomen en de sector is nog niet in staat geweest om op andere kosten – zoals vastgoed - dusdanig te besparen dat die gedragen kunnen worden.

jaarverslag zorginstellingen

Verzuim jeugdzorg relatief laag

Van alle personeelsleden is bijna 9% ingehuurd. Dat kan flexibiliteit met zich meebrengen, maar is vaak het effect van stijgend verzuim. De toename van het ingehuurd personeel loopt hiermee in lijn. De toename in personeelslasten zit dus vooral in de kosten voor het eigen personeel. Het verzuimpercentage in de jeugdzorg is met 4,4% relatief laag. Dat komt met name doordat de vele kleine aanbieders in de sector een laag verzuim hebben. Het gemiddelde verzuim ligt bij de grote aanbieders veel hoger. Vooral in de complexe jeugdzorg vallen veel mensen uit vanwege de hoge werkdruk.

Jeugdhulp Personeelskosten

Wil je verder lezen? Download dan vrijblijvend ons Trendrapportage Jaarcijfers Zorg, waar we dieper in gaan op de data uit de uit de jaarrekeningen 2019. We analyseren de situatie per zorgvorm - de VVT, Jeugdhulp, GGZ en Gehandicaptenzorg. Met een analyse van onder andere de resultaten, vermogenspositie en personele bezetting.

Related reads
Inhoud
Deel dit artikel
Schrijf je in voor de laatste inzichten
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Uitschrijven kan op elk moment

Volg de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en krijg de laatste ontwikkelingen binnen het sociaal domein in jouw mailbox.

Bedankt! Uw inzending is ontvangen!
Vink het vakje aan om aan te geven dat u akkoord gaat met het ontvangen van berichten van A-INSIGHTS en toestemming geeft voor de opslag en verwerking van uw persoonlijke informatie.
` `