No items found.

Jaarrekeningen 2020 - Scan op disproportionele coronasteun mogelijk

Tijmen Burggraaf
Gepubliceerd
November 17, 2021

Alles doen om te overleven: dat was het credo in de zorg toen in maart 2020 de coronacrisis uitbrak. In letterlijke zin, maar ook in figuurlijke zin. In no-time hebben gemeenten en regio’s compensatieregelingen uitgerold met de bedoeling om het sociaal domein financieel gezond door de crisis te loodsen. In crisistijd gebeuren zaken net iets sneller dan anders, ook in dit geval. Sterker nog, je kunt niet anders dan je pet afnemen voor het tempo en de daadkracht waarmee de verschillende regelingen zijn uitgerold. Maar als gemeente blijft altijd de vraag bestaan of de schaarse middelen doelmatig en rechtmatig zijn besteed. Onze coronascan helpt bij dit vraagstuk.

Coronasteun bedoeld voor continuïteit zorgsector mag niet disproportioneel uitpakken

We zijn nu anderhalf jaar verder en de eerste jaarrekeningen 2020 zijn beschikbaar. We kunnen dus de balans opmaken of het gelukt is de instellingen financieel gezond door de crisis te loodsen. Wat blijkt? De omzet van Nederlandse zorginstellingen groeide in 2020 gemiddeld met 7,3%, hun gemiddelde resultaat na belasting groeide van 1,2% naar 1,6% en het aantal faillissementen was historisch laag. Eerste indruk: de Nederlandse zorgfinanciers zijn geslaagd in de missie om het landschap financieel door de crisis te loodsen.

Een mooie uitkomst, maar daarmee kan nog geen punt worden gezet achter het hoofdstuk coronasteun. Als gemeente blijft de vraag bestaan of de schaarse middelen doelmatig en rechtmatig zijn besteed. De VNG heeft dat indertijd als volgt verwoord:

Uitgangspunt van de coronaregelingen is dat een zorgaanbieder geen disproportioneel financieel voordeel mag hebben van de getroffen overheidsmaatregelen en de op grond daarvan beschikbaar gestelde middelen voor continuïteit, garanties, compensaties en/of meerkosten als gevolg van de pandemie. Om te kunnen aantonen of, en zo ja, in welke mate sprake is van overcompensatie, moet de impact van het totaal aan coronacompensaties op het bedrijfsresultaat, per organisatie in beeld worden gebracht. Dit betreft het totaal van de financieringsstromen en financiers die voor de zorgaanbieder van toepassing zijn. Dit beeld wordt door de zorgaanbieder verschaft in een bijlage bij de jaarstukken.

Bron: VNG.nl

Eenvoudiger verwoord: coronacompensatie die winstpercentages boven de 10% stuwt? Coronacompensatie in combinatie met dividenduitkeringen? Dat is niet in de geest van de maatregelen.

Verantwoordelijkheid controle ligt bij zorgfinancier

Het is aan de gemeenten en regio’s om in de jaarrekeningen 2020 excessen te signaleren of de coronabijdrage gepaard gaat met disproportionele financiële resultaten en actie te ondernemen waar nodig. Deze verantwoordelijkheid is verwoord in het zogenaamde driesporenbeleid: een aanpak die VNG, BZK, VWS, Zorgbranches, NBA (beroepsorganisatie van accountants) en het Ketenbureau i-Sociaal Domein gezamenlijk hebben opgesteld voor de financiële afwikkeling van de corona-compensatie 2020. Het driesporenbeleid impliceert dat het belangrijk is dat gemeenten nog een controle uitvoeren op de jaarrekeningen 2020 of er signalen zijn van disproportionele steun.

A-INSIGHTS helpt met de Coronascan Disproportionele Resultaten

Nu de 2020-jaarstukken binnen zijn, kan de analyse worden voltrokken. Wil jij een heldere en snelle scan bij welke van je contractpartners de winsten gestuwd worden, welke dividend uitkeren en hoe dat samengaat met de bijdragen uit steunmaatregelen? Klik op de knop hieronder om te zien hoe A-INSIGHTS kan helpen met de Coronascan Disproportionele Resultaten of neem contact met ons op voor meer informatie en wij voeren de scan voor je uit.

Related reads
Inhoud
Deel dit artikel
Schrijf je in voor de laatste inzichten
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Uitschrijven kan op elk moment

Volg de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en krijg de laatste ontwikkelingen binnen het sociaal domein in jouw mailbox.

Bedankt! Uw inzending is ontvangen!
Vink het vakje aan om aan te geven dat u akkoord gaat met het ontvangen van berichten van A-INSIGHTS en toestemming geeft voor de opslag en verwerking van uw persoonlijke informatie.
` `