No items found.

De belangrijkste financiële risico's bij contractmanagement

Tijmen Burggraaf
Gepubliceerd
June 21, 2021

Gemeenten of regio-organisaties hebben vaak een enorm aantal gecontracteerde aanbieders, die je onmogelijk allemaal dezelfde aandacht kunt geven in het contractmanagement. Hoe zorg je dat je toch in kunt spelen op de belangrijkste financiële risico's?

Een signaalgedreven oplossing
Om grip te houden op de continuïteit van de zorg voor jouw inwoners én een goede besteding van het budget is signaalgedreven werken/contractmanagement de oplossing. Hieronder leggen we je uit hoe jij signaalgedreven contractmanagement kunt voeren.

Prioritering en selectie op basis van risicosignalen
A-INSIGHTS helpt met de Aanbiedermonitor. Zo krijg je een eerste inzicht welke aanbieders verliezen maken en welke aanbieders hoge winsten boeken. Op basis van dit inzicht kun je prioriteren welke aanbieders extra aandacht nodig hebben in het contractmanagement of toezicht: de aanbieders in je risicoportefeuillle. Houd bij het selecteren van je risicoportefeuille ook rekening met omvang, klachten, politieke gevoeligheid, berichten in de media etc.

Stuurinformatie verzamelen en analyseren
Om de risico’s in je risicoportefeuille goed te beheersen heb je stuurinformatie nodig over de omvang en oorzaak van de gesignaleerde risico’s. De Aanbiedermonitor biedt deze inzichten op de thema’s continuïteitsrisico en onrechtmatigheid. Zo kun je gericht vervolgacties nemen via het contractmanagement. Voeg de stuurinformatie samen met alle andere informatie die tot je beschikking hebt, zoals het berichtenverkeer, gespreksverslagen of klachten.

Contractgesprek voeren
Nu ben je goed voorbereid om pro-actief contractmanagement te voeren. In deze fase worden de doelstellingsgesprekken gepland, vervolgacties worden gedefinieerd en opvolgafspraken worden gemaakt.

Nazorg
Ten slotte vindt de terugkoppeling en eventuele escalatie in de organisatie plaats. Vergeet ook niet de gemaakte afspraken goed te verwerken en op te volgen, zo borg je dat de doelstellingen behaald worden.

Alle bovengenoemde informatie hebben we samengevoegd in één overzichtelijk bestand.

 

Aan de slag gaan met signaalgedreven contractmanagement? In de Aanbiedermonitor maakt A-INSIGHTS het continuïteitsrisico en de onderliggende variabelen per aanbieder inzichtelijk, en beschik je altijd over de meest recente data.
Interesse? Neem dan
contact met ons op.

Related reads
Inhoud
Deel dit artikel
Schrijf je in voor de laatste inzichten
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Uitschrijven kan op elk moment

Volg de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en krijg de laatste ontwikkelingen binnen het sociaal domein in jouw mailbox.

Bedankt! Uw inzending is ontvangen!
Vink het vakje aan om aan te geven dat u akkoord gaat met het ontvangen van berichten van A-INSIGHTS en toestemming geeft voor de opslag en verwerking van uw persoonlijke informatie.
` `