No items found.

[Trends Zorgfraude] Hoge omzet per FTE

Tijmen Burggraaf
Gepubliceerd
April 13, 2021

Om als gemeente of regio zorgfraude op het spoor te komen is signaalgedreven werken hét startpunt. In dit blog nemen we je mee in de ontwikkelingen rondom het belangrijkste signaal in de jaarrekening: hoge omzet per fte. Bij het opsporen
van fraude is dit signaal nog belangrijker dan hoge winst.

De (geschoonde*) omzet per fte is in feite een extrapolatie van de gemiddelde uurprijs die een aanbieder per uur heeft ontvangen. En als deze fors afwijkt van de gangbare tarieven voor dat type zorg, is dat een direct signaal dat er mogelijk wordt
gedeclareerd zonder dat er zorg is geleverd. Het is daarom voor de toezichthouder het belangrijkste signaal om actie op te ondernemen.

Verdeling omzet per fte naar zorgvorm
Sommige zorg is intensiever dan andere, wat gepaard met verschillen in tarieven. Dus ook de omzet per FTE is niet perfect vergelijkbaar voor alle zorgaanbieders. Om daarvoor te corrigeren onderscheiden we de vier grootste zorgvormen: GGZ, VVT, Gehandicaptenzorg (GHZ) en Jeugdhulp. Daaruit blijken inderdaad verschillen: de mediane omzet per FTE in de VVT is het laagst, in de GGZ is deze het hoogst.

Verdeling omzet per FTE


In de tabel is het hoogste kwartiel weergegeven door de rode ruitjes. Opvallend is dat het verschil tussen de mediaan en de top 25% bij zowel de GGZ, GHZ als VVT redelijk klein is, maar dat bij de Jeugdhulp het gat groot is. Dat betekent dat uitschieters in de GGZ, VVT en GHZ daadwerkelijk fors afwijken van een concentratie rond de mediaan. Met andere woorden, deze uitschieters zijn echt uitschieters en dus relevante signalen om op te volgen. In de Jeugdhulp is de verdeling minder geconcentreerd rond de mediaan. De spreiding is dus in het algemeen groter en daarmee is het überhaupt relevant om de signalen in het hoogste kwartiel op te volgen en te onderzoeken wat daar speelt.

Wanneer is omzet per FTE een signaal voor fraude?
Wanneer is een omzet per FTE dan opvallend hoog en is het een signaal? In ons rechtmatigheidsmodel bepalen we de grenswaarden van de omzet per fte per zorgvorm. In dit trendrapport bepalen we omwille van een conservatieve schatting, en om dit trendrapport overzicht te houden, de grens op de hoogste top 25% die we nu hebben gesignaleerd, die van de Jeugdhulp: €107.000,- per fte.

Wil je verder lezen? Download dan vrijblijvend Trendrapport Zorgfraude waar we dieper ingaan op de ontwikkelingen in zorgfraude. 

Related reads
Inhoud
Deel dit artikel
Schrijf je in voor de laatste inzichten
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Uitschrijven kan op elk moment

Volg de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en krijg de laatste ontwikkelingen binnen het sociaal domein in jouw mailbox.

Bedankt! Uw inzending is ontvangen!
Vink het vakje aan om aan te geven dat u akkoord gaat met het ontvangen van berichten van A-INSIGHTS en toestemming geeft voor de opslag en verwerking van uw persoonlijke informatie.
` `