No items found.

Zorginstellingen deponeren hun jaarrekeningen van 2021

Tijmen Burggraaf
Gepubliceerd
May 31, 2022

Nieuwe data, nieuwe inzichten. Op 1 juni hebben alle zorginstellingen in Nederland de jaarrekeningen 2021 moeten aanleveren bij het ministerie. Na twee jaar waarin Corona leidde tot uitstel van deponering tot 1 oktober is dit jaar 1 juni weer de oude vertrouwde deadline.

De jaarrekening bevat veel waardevolle informatie voor opdrachtgevers als gemeenten en inkooporganisaties, maar als je niet weet waar je op moet letten is het zoeken naar een speld in een hooiberg. In dit artikel leggen we uit waar je jaarrekeningen kunt vinden, waar je op moet letten, en wat de extra aandachtspunten zijn in 2021.


Start met het lezen van de jaarrekeningen van zorgaanbieders

Wat als de jaarrekening dan eenmaal binnen is? Waar moet je als opdrachtgever op letten? Een jaarrekening kan een flink document zijn, met veel relevante én minder relevante informatie. A-INSIGHTS raadt aan om de volledige jaarrekening niet in een keer door te lezen, maar eerst op zoek te gaan naar de belangrijkste informatie voor het thema dat voor jou belangrijk is.

Als toezichthouder kan dat bijvoorbeeld het thema rechtmatigheid zijn. Als contractmanager is dat ook relevant, maar wil je ook weten hoe de algehele financiële positie van de aanbieder is en of er risico is op discontinuïteit van de organisatie. Een jaarrekening bestaat, globaal gezien, uit drie onderdelen:

  1. De jaarstukken, bestaande uit de balans, winst- en verliesrekening (of ‘resultatenrekening’), en eventueel een kasstroomoverzicht;
  2. De grondslagen van waardering en resultaatbepaling;
  3. Een toelichting op de jaarstukken.

Het belangrijkste datapunt voor (dis)continuïteit en rechtmatigheid is het resultaat. Dit is altijd te vinden op de winst- en verliesrekening. Hier kun je ook de omzet (of ‘bedrijfsopbrengsten’) van de zorgaanbieder vinden. Ga na of het resultaat positief of negatief is, en hoe de ontwikkeling is ten opzichte van het laatste jaar. Houd hierbij ook de ontwikkeling van de omzet in ogenschouw; als het resultaat ten opzichte van het voorgaande jaar gelijk is gebleven, maar de omzet is verdubbeld, is het resultaat per saldo lager.

Drijvers achter de resultaten van zorgaanbieders

Wanneer het resultaat significant is verslechterd of ondermaats is, is het interessant om na te gaan wat de drijvers hierachter zijn. Deze kun je bepalen op basis van de toelichting op de winst- en verliesrekening. In dit deel van de jaarrekening staan uitsplitsingen van de omzet en de kosten; hieruit kun je destilleren welke kostenposten zijn toegenomen en welke omzetposten juist zijn gedaald.

Onder de specificatie van de personeelskosten kun je bovendien het aantal FTE vinden, waarmee je de omzet en (personeels)kosten per FTE kunt berekenen. Dit zijn indicatoren die je informatie geven over hoe de aanbieder haar personeelsbestand heeft ingezet.

De Aanbiedermonitor van A-INSIGHTS

Als opdrachtgever kun je waardevolle inzichten uit de jaarrekeningen van jouw aanbieders halen, die uiteindelijk bijdragen aan een betere samenwerking met de aanbieder, en meer grip op het landschap. Het is echter ook behoorlijk arbeidsintensief om de juiste inzichten uit de jaarrekening te halen.

Om gemeenten en regio’s te helpen met de jaarrekening van hun aanbieders, heeft A-INSIGHTS de Aanbiedermonitor ontwikkeld: een online tool waarin de belangrijkste risico’s en ontwikkelingen bij aanbieders helder worden weergegeven. Uiteraard ondersteunen wij ook om de risico’s en ontwikkelingen op waarde te schatten en te vertalen naar het gesprek met de aanbieder.

Benieuwd hoe dat in zijn werk gaat? Meld je dan aan voor de webinar over de nieuwe Aanbiedermonitor op 14 juni om 13:00 door een mail te sturen naar info@a-insights.eu.

Webinar De Aanbidermonitor
Related reads
Inhoud
Deel dit artikel
Schrijf je in voor de laatste inzichten
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Uitschrijven kan op elk moment

Volg de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en krijg de laatste ontwikkelingen binnen het sociaal domein in jouw mailbox.

Bedankt! Uw inzending is ontvangen!
Vink het vakje aan om aan te geven dat u akkoord gaat met het ontvangen van berichten van A-INSIGHTS en toestemming geeft voor de opslag en verwerking van uw persoonlijke informatie.
` `