No items found.

Steeds meer jeugdzorggeld bij aanbieders met hoog financieel risico

Esmée Tijhuis
Gepubliceerd
July 5, 2024

De jeugdzorg in Nederland staat al geruime tijd onder druk. Sinds de decentralisatie in 2015, waarbij de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg werd overgedragen van het Rijk naar de gemeenten, zijn er aanzienlijke uitdagingen en kansen ontstaan. Gemeenten kregen meer ruimte om zorg op maat te bieden, maar zagen zich ook geconfronteerd met complexe zorgvraagstukken en financiële beperkingen.

De hervormingsagenda voor de jeugdzorg, geïntroduceerd om deze problemen aan te pakken, zet in op een transformatie van het zorgstelsel. Doelstellingen zijn onder andere

  • het versterken van preventieve zorg
  • het verminderen van zware jeugdzorg
  • het beter ondersteunen van gezinnen in hun eigen omgeving

Echter, ondanks deze ambitieuze doelstellingen, blijkt uit de financiële data van 2023 dat we deze transformatiedoelstellingen niet kunnen realiseren. Gemeenten kampen met oplopende kosten en een stijgende vraag naar gespecialiseerde zorg, wat leidt tot budgettaire tekorten en een toenemende druk op zorginstellingen. Dat terwijl de zorginstellingen zelf ook met grote uitdagingen te maken hebben.

Veel gemeenten zoeken de oplossing in het contracteren van minder aanbieders, met als gevolg een toename aan hoofd- en onderaannemers. Deze trend zorgt voor verdere consolidatie van de markt en komt daarmee met kansen en risico’s voor de komende jaren. Dat hiermee nog geen oplossing is gevonden voor het missen van de transformatiedoelstellingen is in elk geval wel duidelijk.

Meer lezen over hoe A-INSIGHTS hierover denkt? Download dan hier het rapport ‘Trends en ontwikkelingen in de jeugdzorg 2023 – 2028’

Ga naar rapport
Inhoud
Deel dit artikel
Schrijf je in voor de laatste inzichten
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Uitschrijven kan op elk moment

Volg de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en krijg de laatste ontwikkelingen binnen het sociaal domein in jouw mailbox.

Bedankt! Uw inzending is ontvangen!
Vink het vakje aan om aan te geven dat u akkoord gaat met het ontvangen van berichten van A-INSIGHTS en toestemming geeft voor de opslag en verwerking van uw persoonlijke informatie.
` `